Home Activiteiten Erkenning Vacatures Route Contact


Alvorens wij een onderzoek aanvaarden, komen wij tijdens een vrijblijvend intakegesprek met u als cliënt overeen wat u redelijkerwijs van ons onderzoek kunt verwachten. Voor het inschatten van de haalbaarheid van het benodigde resultaat, bij bijvoorbeeld de meer gecompliceerde fraudevormen, gaat hier mogelijk een vooronderzoek aan vooraf.

Bureau de Rijk garandeert zijn cliënten dat de opdrachten conform de vooraf gemaakte (prijs)afspraken worden uitgevoerd. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.

Na afloop van het door Bureau de Rijk verrichte (voor)onderzoek ontvangt u als cliënt altijd een rechtsgeldig onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport bevat een resumé van wat wij aan feiten en omstandigheden hebben gevonden en vastgelegd.
Het onderzoeksrapport kan eventueel voor een strafrechtelijke procedure, een verhaalsprocedure of een arbeidsrechtelijke procedure worden gebruikt. Desgewenst verschijnen wij voor de rechtbank om het onderzoeksrapport onder ede te bevestigen en toe te lichten.

Op het moment dat u wordt geconfronteerd met onduidelijke of kwalijke praktijken wisselen wij graag, vrijblijvend, met u van gedachten, teneinde uw specifieke probleem op te lossen.


-  Wie zijn wij  -  2  -