Totaalconcept Bureau de Rijk Beveiliging voor “Park Brederode”

Het totaalconcept van “Bureau De Rijk Beveiliging ” is gebaseerd op het feit dat het van bijzonder groot belang is dat in een zo vroeg mogelijk stadium detectie plaatsvindt bij betreding van uw leefomgeving door ongewenste personen. Hierdoor wint u kostbare tijd.

Via de buitendetectie zal in een zo vroeg mogelijk stadium signalering plaatsvinden bij betreding van uw grondgebied, nog voordat er een verbreking (schade) heeft plaatsgevonden. Deze vorm van detectie bestaat onder andere uit een slangensysteem dat onder de grond wordt ingegraven. Het detectievlak rond dit systeem bedraagt circa 2,5 meter, het is onzichtbaar, niet te detecteren en ongevoelig voor welke weersomstandigheid dan ook. In combinatie met plaatselijke omstandigheden kan dit systeem wellicht worden aangevuld met extra buitensensoren (actief infrarood beams) om een zo adequaat mogelijke detectie te garanderen. Als het buiten donker is zal de verlichting inschakelen bij detectie. Ook kan via luidsprekers een boodschap worden “uitgesproken” die de betreder laat weten dat hij gedetecteerd is en dat hij zich op onbevoegd terrein bevindt.

Het camerasysteem bestaat uit een aantal strategisch opgestelde camera’s van hoge resolutie (zeer gedetailleerd beeld) tussen de tuin en de woning met een permanent bereik van 360 graden die ’s nachts worden ondersteund door een basisverlichting in de tuin. Hierbij wordt al het beeldmateriaal binnen het zichtgebied permanent opgenomen en kunnen alle beelden desgewenst op monitoren (ook uw tv) worden bekeken.

Alle camerabeelden worden opgenomen via een computerserver met software. In deze software is video-analyse opgenomen. Deze analyse zorgt ervoor dat de acties in beeld beoordeeld worden op grond van instelbare criteria, waardoor veel nodeloze bewegingen niet tot alarm zullen leiden. Aan deze criteria kunnen acties worden gekoppeld die ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld beelden worden verstuurd naar de meldkamer, extra verlichting wordt aangeschakeld, of dat er in uw woning een signaal klinkt. De camerabeelden kunnen desgewenst via het internet worden bekeken waarbij ook de opgenomen beelden kunnen worden geraadpleegd. De mate van toegang tot deze gegevens kan per gebruiker worden ingesteld, zodat onbevoegden geen toegang hebben.

De binnendetectie bestaat uit een alarmcentrale met daaraan alle gekoppelde melders die gewenst zijn: infrarooddetectoren, magneetcontacten, glasbreuk-melders, paniekknoppen, trillingdetectoren, brandmelders en dergelijke. In dit systeem kunnen diverse segmenten onafhankelijk worden geschakeld, zodat u bij voorbeeld de benedenverdieping kunt activeren als u in uw slaapkamer bent.

Indien uw woning onderdeel uitmaakt van een wijk of park die door ons permanent wordt beveiligd kan als aanvulling op ons beveiligingsconcept u ook aangesloten worden op onze servicemeldkamer (signaalruimte). Alarmen met bijbehorend beeldmateriaal kunnen vanaf uw locatie door onze professionele medewerkers vanuit de servicemeldkamer worden ontvangen en behandeld. Door de nabije ligging zullen korte aanrijdtijden worden behaald, zodat u op snelle en professionele wijze ondersteund wordt. De permanente aanwezigheid en de actiesnelheid van onze medewerkers zullen een positieve bijdrage leveren aan uw woongenot. Ook zullen potentieel kwaadwillende hierdoor eerder afgeschrikt worden, waardoor incidenten tot een minimum beperkt worden (zie verder pagina “opvolging”).

Ook voor aanvullende diensten kunt u bij de servicemeldkamer terecht. Denkt u hierbij aan:

  • een vakantieservice, waarbij uw telefoon of intercom berichten onder uw naam worden aangenomen en volgens uw wensen worden afgehandeld;
  • het gecontroleerd toelaten van onderhoudsdiensten bij uw afwezigheid;
  • het aannemen van poststukken en pakketten;
  • het aansturen van bij voorbeeld een hondenuitlaatservice, een glazenwasser, een klusjesman enzovoorts;
  • EHBO ondersteuning (alle medewerkers zijn EHBO gediplomeerd) en in de surveillancewagen is een defibrillator aanwezig, mocht dit noodzakelijk zijn;
  • elke dienst die u aan ons wenst over te laten.

Deze servicemeldkamer kan alleen gestalte krijgen bij voldoende deelnemende bewoners en zal vervolgens op contractbasis worden uitgevoerd.

 

Hoofdweg 667-a
2131 BB Hoofddorp
Info : 023 5627112
Fax: : 023 5540775
www.bureauderijk.nl
info@bureauderijk.nl