Opvolging

Niet alleen de technische maatregelen zijn dus van belang voor het optimaal functioneren van uw beveiliging, maar ook de opvolging van het alarmsignaal. Deze dienen uiteraard naadloos op elkaar te zijn afgestemd. Een ketting is immers net zo sterk als de zwakste schakel. Vooraf zullen met u afspraken gemaakt worden welke maatregelen bij een alarmmelding worden genomen. Een belangrijk aspect bij de opvolging van uw alarmsysteem zijn de afspraken met de plaatselijke politie, brandweer en de hulpverleningsdiensten, zoals ambulancediensten. Voor een naadloze opvolging van uw alarm werken wij nauw samen met deze instellingen en maken wij duidelijke afspraken.

Onderzoek toont echter aan dat de gemiddelde aanrijdtijd van surveillancewagens ca 20/25 minuten is. Bureau de Rijk Beveiliging streeft ernaar binnen 5 minuten ter plaatsen te zijn na de alarmering. Dit zal alleen gerealiseerd kunnen worden indien voldoende bewoners van een wijk of park zich collectief door ons laten beveiligen en er op het villapark een permanente surveilance en/of signaalruimte komt. Onze werkwijze is hierin uniek en vooruitstrevend. Eveneens valt te denken aan het voorhanden zijn de benodigde medische apparatuur (reanimatie) in een dergelijke signaalruimte.

Daar beveiliging voor een groot deel ook ‘mensenwerk’ is, is de aanwezigheid van gekwalificeerd beveiligingspersoneel een vereiste. Niet alleen bij een alarmering, maar ook uit preventief oogpunt. Wij denken hierbij aan de ‘wijkagentfilosofie’. Dat wil zeggen dat onze beveiligingsmedewerkers voor u een vast aanspreekpunt zijn en desgewenst altijd aanwezig zijn op het terrein, ook als er geen sprake is van een alarmsituatie.

 

Hoofdweg 667-a
2131 BB Hoofddorp
Info : 023 5627112
Fax: : 023 5540775
www.bureauderijk.nl
info@bureauderijk.nl